เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-251844 โทรสาร 045-251845
​​

หน่วยตรวจสอบภายใน​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00013
วันนี้ 00092
วานนี้ 00144
เดือนนี้ 01386
เดือนก่อน 04728
ปีนี้ 21807
ปีก่อน 04038
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัคร-สรรหา
  • วาระการประชุม
  • การประชุมสภาฯ
  นายกฯ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพคุณแม่เยี่ยม สายทอง (อสม.ตำบลห้วยขะยุง) - 8 ธ.ค. 2566(ดู 9) 
  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 5 ธ.ค. 2566(ดู 5) 
  โครงการพัฒนาผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ปีงบประมาณ 2566 - 30 พ.ย. 2566(ดู 12) 
  โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 27 พ.ย. 2566(ดู 19) 
  โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว(ตลาดนัดชุมชนเทศบาลตำบลห้วยขะยุง) - 26 พ.ย. 2566(ดู 94) 
  โครงการ ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 21 พ.ย. 2566(ดู 23) 
  ไวรัสซิก้า…เรื่องสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้ - 15 พ.ย. 2566(ดู 17) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 1 ธ.ค. 2566(ดู 38) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 13 พ.ย. 2566(ดู 202) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา - 16 ต.ค. 2566(ดู 58) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 11 ก.ค. 2566(ดู 95) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 4 ก.ค. 2566(ดู 151) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง - 3 ก.ค. 2566(ดู 234) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 110) 
  การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และเตรียมจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 - 7 ธ.ค. 2566(ดู 7) 
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 10 พ.ย. 2566(ดู 36) 
  การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 1/2567 - 3 พ.ย. 2566(ดู 42) 
  การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 9 ต.ค. 2566(ดู 23) 
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) - 4 ต.ค. 2566(ดู 73) 
  ประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ - 27 ก.ย. 2566(ดู 59) 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 - 26 ก.ย. 2566(ดู 81) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  - 29 พ.ย. 2566(ดู 20) 
  ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 22 พ.ย. 2566(ดู 19) 
  ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 3 พ.ย. 2566(ดู 29) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 - 2 ต.ค. 2566(ดู 49) 
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 - 27 ก.ย. 2566(ดู 79) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 - 28 ส.ค. 2566(ดู 69) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 15 ส.ค. 2566(ดู 57) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศฯ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2566(ดู 54) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส - 3 ต.ค. 2566(ดู 62) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 18 ก.ค. 2566(ดู 74) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 4 เม.ย. 2566(ดู 94) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก - 23 มี.ค. 2566(ดู 120) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนธนกิจ - 16 ก.พ. 2566(ดู 103) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2566 - 16 ก.พ. 2566(ดู 902) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า (ดู 7)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า (ดู 23)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นโยบายและแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู 82)

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับทางเทศบาลตำบลห้วยขะยุงได้ตอบแบบสอบถาม "ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส" โดยเข้าไป สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อประเมินทันที (ดู 159)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (ดู 45)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 385)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 449)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวตำบลห้วยขะยุง (ดู 124)

ข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 193)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน : [6 ธ.ค. 2566]
  ประกาศฯ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [23 พ.ย. 2566]
  ประกาศฯ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 : [17 พ.ย. 2566]
  ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง : [14 พ.ย. 2566]
  ประกาศฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 : [14 พ.ย. 2566]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2566 : [8 พ.ย. 2566]
  ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง : [2 พ.ย. 2566]
  รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [1 พ.ย. 2566]
  ประกาศฯ การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลห้วยขะยุง : [17 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ