เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-251844 โทรสาร 045-251845
​​

หน่วยตรวจสอบภายใน​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00512
วานนี้ 00527
เดือนนี้ 09064
เดือนก่อน 05221
ปีนี้ 29022
ปีก่อน 24702
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัคร-สรรหา
  • วาระการประชุม
  • การประชุมสภาฯ
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - 20 พ.ค. 2567(ดู 4) 
  นายกฯลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเยี่ยมเยือนประชาชนในชุมชนบ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ 6 - 17 พ.ค. 2567(ดู 10) 
  นายกฯ ร่วมสังเกตการณ์ตามโครงการตำรวจสีขาว ประจำปี 2567 - 7 พ.ค. 2567(ดู 22) 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - 3 พ.ค. 2567(ดู 90) 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  - 26 เม.ย. 2567(ดู 28) 
  นายกฯและคณะ ร่วมเคารพศพและแสดงความเสียใจ คุณพ่อบุญกอง ทำคำทอง - 25 เม.ย. 2567(ดู 25) 
  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ทำบุญตักบาตร ร่วมทำความดีจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2567 - 24 เม.ย. 2567(ดู 31) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง  - 1 ก.พ. 2567(ดู 406) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 20 ธ.ค. 2566(ดู 248) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 13 ธ.ค. 2566(ดู 221) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 1 ธ.ค. 2566(ดู 201) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 13 พ.ย. 2566(ดู 478) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา - 16 ต.ค. 2566(ดู 260) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 11 ก.ค. 2566(ดู 266) 
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 21 พ.ค. 2567(ดู 4) 
  การประชุมซักซ้อมเตรียมจัดงาน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 21 พ.ค. 2567(ดู 3) 
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการเขียนโครงการ สำหรับเสนอให้คณะกรรมการ สปสช. - 17 พ.ค. 2567(ดู 10) 
  การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2567 - 7 พ.ค. 2567(ดู 73) 
  การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 19 เม.ย. 2567(ดู 46) 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 18 เม.ย. 2567(ดู 41) 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 18 เม.ย. 2567(ดู 51) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 - 14 พ.ค. 2567(ดู 30) 
  ประกาศฯเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 - 10 เม.ย. 2567(ดู 58) 
  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 - 18 มี.ค. 2567(ดู 102) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 125) 
  ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 - 16 ก.พ. 2567(ดู 111) 
  ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 113) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  - 29 พ.ย. 2566(ดู 192) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 19 เม.ย. 2567(ดู 55) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) - 22 ม.ค. 2567(ดู 215) 
  ประกาศฯ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2566(ดู 214) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส - 3 ต.ค. 2566(ดู 218) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 18 ก.ค. 2566(ดู 241) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 4 เม.ย. 2566(ดู 246) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก - 23 มี.ค. 2566(ดู 287) 

ภาพกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ดู 5)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (ดู 23)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับทางเทศบาลตำบลห้วยขะยุงได้ตอบแบบสอบถาม (ดู 351)

นโยบายและแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู 279)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (ดู 220)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 530)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 590)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวตำบลห้วยขะยุง (ดู 291)

ข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 366)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2567 : [15 พ.ค. 2567]
  รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [13 พ.ค. 2567]
  การกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต : [26 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [26 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [26 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) : [26 เม.ย. 2567]
  ประกาศฯเรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง : [25 เม.ย. 2567]
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [24 เม.ย. 2567]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [23 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ