เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-251844 โทรสาร 045-251845
​​

หน่วยตรวจสอบภายใน​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00014
วันนี้ 00026
วานนี้ 00297
เดือนนี้ 09815
เดือนก่อน 10076
ปีนี้ 51791
ปีก่อน 24702
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัคร-สรรหา
  • วาระการประชุม
  • การประชุมสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก - 19 ก.ค. 2567(ดู 9) 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 11 ก.ค. 2567(ดู 8) 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 5 ก.ค. 2567(ดู 19) 
  โครงการพัฒนาระบบสถานีสุขภาพ ด้วยการตรวจสุขภาพด้วยตนเองในชุมชน(Health Station) ปีงบประมาณ 2567 - 3 ก.ค. 2567(ดู 25) 
  โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2567 - 2 ก.ค. 2567(ดู 37) 
  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบั้งคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ - 1 ก.ค. 2567(ดู 26) 
  26 มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก - 25 มิ.ย. 2567(ดู 24) 
  ประชาสัมพันธ์รับโอน - 1 ก.ค. 2567(ดู 41) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 20 ธ.ค. 2566(ดู 295) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 13 ธ.ค. 2566(ดู 260) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 1 ธ.ค. 2566(ดู 238) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 13 พ.ย. 2566(ดู 553) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา - 16 ต.ค. 2566(ดู 305) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 11 ก.ค. 2566(ดู 317) 
  การประชุม อนุกรรมการด้านด้านพิจารณาแผนงาน /โครงการและติดตามประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ครั้งที่1/2567  - 11 มิ.ย. 2567(ดู 27) 
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 21 พ.ค. 2567(ดู 117) 
  การประชุมซักซ้อมเตรียมจัดงาน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 21 พ.ค. 2567(ดู 45) 
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการเขียนโครงการ สำหรับเสนอให้คณะกรรมการ สปสช. - 17 พ.ค. 2567(ดู 50) 
  การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2567 - 7 พ.ค. 2567(ดู 159) 
  การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 19 เม.ย. 2567(ดู 83) 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 18 เม.ย. 2567(ดู 85) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 - 14 พ.ค. 2567(ดู 67) 
  ประกาศฯ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 - 9 พ.ค. 2567(ดู 45) 
  ประกาศฯเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 - 10 เม.ย. 2567(ดู 88) 
  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 - 18 มี.ค. 2567(ดู 141) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 155) 
  ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 - 16 ก.พ. 2567(ดู 168) 
  ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 153) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 19 เม.ย. 2567(ดู 95) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) - 22 ม.ค. 2567(ดู 249) 
  ประกาศฯ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2566(ดู 248) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส - 3 ต.ค. 2566(ดู 260) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 18 ก.ค. 2566(ดู 271) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 4 เม.ย. 2566(ดู 275) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก - 23 มี.ค. 2566(ดู 324) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 11)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า (ดู 18)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับทางเทศบาลตำบลห้วยขะยุงได้ตอบแบบสอบถาม (ดู 380)

นโยบายและแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู 313)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (ดู 264)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 556)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 619)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวตำบลห้วยขะยุง (ดู 326)

ข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 403)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2567 : [17 ก.ค. 2567]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 : [14 มิ.ย. 2567]
  ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 : [13 มิ.ย. 2567]
  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [5 มิ.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [5 มิ.ย. 2567]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [5 มิ.ย. 2567]
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [5 มิ.ย. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ : [5 มิ.ย. 2567]
  คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ : [5 มิ.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ