เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-251844 โทรสาร 045-251845
​​

หน่วยตรวจสอบภายใน​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00357
วานนี้ 00280
เดือนนี้ 03939
เดือนก่อน 11942
ปีนี้ 35839
ปีก่อน 24702
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัคร-สรรหา
  • วาระการประชุม
  • การประชุมสภาฯ
  โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  - 14 มิ.ย. 2567(ดู 4) 
  ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 - 13 มิ.ย. 2567(ดู 10) 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานลอกคลองระบายน้ำที่อุดตันจากเศษวัชพืชและดินโคลน - 13 มิ.ย. 2567(ดู 4) 
  ข้อมูลเกี่ยวกับนักปราชญ์ชาวบ้าน /ภูมิปัญญาท้องถิ่น - 5 มิ.ย. 2567(ดู 16) 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567  - 24 พ.ค. 2567(ดู 24) 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ (การแปรรูปอาหารจากเห็ด) - 23 พ.ค. 2567(ดู 21) 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - 20 พ.ค. 2567(ดู 26) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง  - 1 ก.พ. 2567(ดู 456) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 20 ธ.ค. 2566(ดู 272) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 13 ธ.ค. 2566(ดู 233) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 1 ธ.ค. 2566(ดู 216) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 13 พ.ย. 2566(ดู 508) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา - 16 ต.ค. 2566(ดู 274) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 11 ก.ค. 2566(ดู 289) 
  การประชุม อนุกรรมการด้านด้านพิจารณาแผนงาน /โครงการและติดตามประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ครั้งที่1/2567  - 11 มิ.ย. 2567(ดู 6) 
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 21 พ.ค. 2567(ดู 89) 
  การประชุมซักซ้อมเตรียมจัดงาน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 21 พ.ค. 2567(ดู 18) 
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการเขียนโครงการ สำหรับเสนอให้คณะกรรมการ สปสช. - 17 พ.ค. 2567(ดู 24) 
  การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2567 - 7 พ.ค. 2567(ดู 120) 
  การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 19 เม.ย. 2567(ดู 59) 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 18 เม.ย. 2567(ดู 52) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 - 14 พ.ค. 2567(ดู 43) 
  ประกาศฯ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 - 9 พ.ค. 2567(ดู 12) 
  ประกาศฯเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 - 10 เม.ย. 2567(ดู 69) 
  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 - 18 มี.ค. 2567(ดู 118) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 137) 
  ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 - 16 ก.พ. 2567(ดู 140) 
  ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 127) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 19 เม.ย. 2567(ดู 72) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) - 22 ม.ค. 2567(ดู 231) 
  ประกาศฯ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2566(ดู 227) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส - 3 ต.ค. 2566(ดู 236) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 18 ก.ค. 2566(ดู 251) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 4 เม.ย. 2566(ดู 257) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก - 23 มี.ค. 2566(ดู 298) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 (ดู 26)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ดู 22)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับทางเทศบาลตำบลห้วยขะยุงได้ตอบแบบสอบถาม (ดู 363)

นโยบายและแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู 296)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (ดู 233)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 538)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 599)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวตำบลห้วยขะยุง (ดู 307)

ข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 376)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 : [14 มิ.ย. 2567]
  ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 : [13 มิ.ย. 2567]
  รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [5 มิ.ย. 2567]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2567 : [15 พ.ค. 2567]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 : [14 พ.ค. 2567]
  รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [13 พ.ค. 2567]
  การกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต : [26 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [26 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [26 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ