เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-251844 โทรสาร 045-251845
​​

หน่วยตรวจสอบภายใน​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00114
วานนี้ 00134
เดือนนี้ 00432
เดือนก่อน 05226
ปีนี้ 10240
ปีก่อน 24702
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัคร-สรรหา
  • วาระการประชุม
  • การประชุมสภาฯ
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 4 มี.ค. 2567(ดู 3) 
  งานเปลี่ยนฝาตะแกรงร่องระบายน้ำอันใหม่แทนอันเก่าที่ชำรุด ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 1 มี.ค. 2567(ดู 8) 
  โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์และยาเสพติดแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 12) 
  เทศบาลตำบลห้วยขะยุงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดบ้านน้ำเที่ยง - 23 ก.พ. 2567(ดู 32) 
  นายกฯ พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนผู้บาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2567 - 20 ก.พ. 2567(ดู 41) 
  เทศบาลตำบลห้วยขะยุงแสดงความจงรักภักดี - 15 ก.พ. 2567(ดู 47) 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินงานติดตั้งป้ายจราจรแจ้งเตือนให้ระวังอุบัติเหตุ - 13 ก.พ. 2567(ดู 45) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง  - 1 ก.พ. 2567(ดู 138) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 20 ธ.ค. 2566(ดู 138) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 13 ธ.ค. 2566(ดู 145) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 1 ธ.ค. 2566(ดู 126) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 13 พ.ย. 2566(ดู 359) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา - 16 ต.ค. 2566(ดู 174) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 11 ก.ค. 2566(ดู 189) 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 - 28 ก.พ. 2567(ดู 22) 
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2/2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 52) 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ครั้งที่ 1/2567  - 13 ก.พ. 2567(ดู 85) 
  การประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่1/2567 - 31 ม.ค. 2567(ดู 75) 
  การประชุมเพื่อเตรียมจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยขะยุงเกมส์ ประจำปี 2567 - 25 ม.ค. 2567(ดู 82) 
  การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยขะยุงเกมส์ ประจำปี 2567 - 17 ม.ค. 2567(ดู 91) 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 11 ม.ค. 2567(ดู 68) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) - 22 ม.ค. 2567(ดู 101) 
  ประกาศฯ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2566(ดู 131) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส - 3 ต.ค. 2566(ดู 139) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 18 ก.ค. 2566(ดู 173) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 4 เม.ย. 2566(ดู 181) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก - 23 มี.ค. 2566(ดู 212) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนธนกิจ - 16 ก.พ. 2566(ดู 183) 
  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-29
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-27
  ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-22
  จ้างจัดจ้างยานพาหนะการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 3 วันๆ ละ 18,000.-บาท (รถทัวร์) คันหมายเลขทะเบียน 30-0996 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-22
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  ซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลชัย (ดู 2)

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดบ้านน้ำเที่ยง (ดู 29)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นโยบายและแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู 190)

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับทางเทศบาลตำบลห้วยขะยุงได้ตอบแบบสอบถาม "ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส" โดยเข้าไป สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อประเมินทันที (ดู 252)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (ดู 145)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 465)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 527)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวตำบลห้วยขะยุง (ดู 221)

ข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 289)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2567 : [16 ก.พ. 2567]
  ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 : [30 ม.ค. 2567]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2566 : [22 ม.ค. 2567]
  ประกาศฯ รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566) : [16 ม.ค. 2567]
  ประกาศฯ กำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 : [4 ม.ค. 2567]
  ประกาศฯ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 2) (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567) : [3 ม.ค. 2567]
  รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [2 ม.ค. 2567]
  ประกาศฯ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง : [20 ธ.ค. 2566]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 : [15 ธ.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ