เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-251844 โทรสาร 045-251845
​​

หน่วยตรวจสอบภายใน​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00013
วันนี้ 00050
วานนี้ 00132
เดือนนี้ 02198
เดือนก่อน 04929
ปีนี้ 16935
ปีก่อน 24702
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัคร-สรรหา
  • วาระการประชุม
  • การประชุมสภาฯ
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 5 เม.ย. 2567(ดู 21) 
  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ  - 3 เม.ย. 2567(ดู 22) 
  งานเปลี่ยนฝาตะแกรงบ่อพักอันใหม่เพื่อแทนอันเก่าที่ชำรุด บริเวณถนนประสาทไมตรี - 2 เม.ย. 2567(ดู 23) 
  โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2567 - 30 มี.ค. 2567(ดู 28) 
  โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและกู้ภัย การระงับเหตุสาธารณภัยทุกประเภท ประจำปี 2567  - 29 มี.ค. 2567(ดู 24) 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 - 26 มี.ค. 2567(ดู 52) 
  กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ณ จุดการรับซื้อธนาคารขยะรีไซเคิล ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 22 มี.ค. 2567(ดู 29) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง  - 1 ก.พ. 2567(ดู 290) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 20 ธ.ค. 2566(ดู 194) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 13 ธ.ค. 2566(ดู 186) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 1 ธ.ค. 2566(ดู 169) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 - 13 พ.ย. 2566(ดู 420) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา - 16 ต.ค. 2566(ดู 225) 
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 11 ก.ค. 2566(ดู 230) 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 - 28 ก.พ. 2567(ดู 84) 
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2/2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 94) 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ครั้งที่ 1/2567  - 13 ก.พ. 2567(ดู 177) 
  การประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่1/2567 - 31 ม.ค. 2567(ดู 119) 
  การประชุมเพื่อเตรียมจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยขะยุงเกมส์ ประจำปี 2567 - 25 ม.ค. 2567(ดู 136) 
  การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยขะยุงเกมส์ ประจำปี 2567 - 17 ม.ค. 2567(ดู 144) 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 11 ม.ค. 2567(ดู 122) 
  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 - 18 มี.ค. 2567(ดู 45) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 81) 
  ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 - 16 ก.พ. 2567(ดู 61) 
  ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 68) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  - 29 พ.ย. 2566(ดู 157) 
  ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 22 พ.ย. 2566(ดู 150) 
  ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 3 พ.ย. 2566(ดู 167) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) - 22 ม.ค. 2567(ดู 159) 
  ประกาศฯ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 12 ต.ค. 2566(ดู 176) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส - 3 ต.ค. 2566(ดู 182) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 18 ก.ค. 2566(ดู 209) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 4 เม.ย. 2566(ดู 215) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก - 23 มี.ค. 2566(ดู 254) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนธนกิจ - 16 ก.พ. 2566(ดู 219) 
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27
  ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27
  จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า (ดู 20)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า (ดู 45)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับทางเทศบาลตำบลห้วยขะยุงได้ตอบแบบสอบถาม (ดู 314)

นโยบายและแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู 240)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (ดู 191)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 504)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 563)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวตำบลห้วยขะยุง (ดู 258)

ข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 334)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [2 เม.ย. 2567]
  ประกาศฯ รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567) : [2 เม.ย. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน : [1 เม.ย. 2567]
  ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [31 มี.ค. 2567]
  ประกาศฯ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 : [28 มี.ค. 2567]
  แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [26 มี.ค. 2567]
  แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : [26 มี.ค. 2567]
  ประกาศฯ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [25 มี.ค. 2567]
  คูู่มือปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2567 : [25 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ