เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-251844 โทรสาร 045-251845
​​


​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00013
วันนี้ 00012
วานนี้ 00126
เดือนนี้ 00388
เดือนก่อน 04150
ปีนี้ 11931
ปีก่อน 04038
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัคร-สรรหา
  • วาระการประชุม
  • การประชุมสภาฯ
  ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 11 ก.ค. 2566(ดู 61) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 4 ก.ค. 2566(ดู 108) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง - 3 ก.ค. 2566(ดู 191) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 76) 
  ประกาศอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ - 2 มิ.ย. 2566(ดู 63) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 103) 
  ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง  - 1 มิ.ย. 2566(ดู 79) 
  ประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ - 27 ก.ย. 2566(ดู 18) 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 - 26 ก.ย. 2566(ดู 24) 
  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพราะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ครั้งที่ 1/2566 - 22 ก.ย. 2566(ดู 26) 
  การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - 20 ก.ย. 2566(ดู 14) 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - 17 ส.ค. 2566(ดู 47) 
  การประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 - 11 ก.ค. 2566(ดู 30) 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง - 10 ก.ค. 2566(ดู 36) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 - 2 ต.ค. 2566(ดู 7) 
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 - 27 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 - 28 ส.ค. 2566(ดู 30) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 15 ส.ค. 2566(ดู 34) 
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 11 ส.ค. 2566(ดู 40) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 - 19 ก.ค. 2566(ดู 51) 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 26 เม.ย. 2566(ดู 57) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 18 ก.ค. 2566(ดู 35) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - 4 เม.ย. 2566(ดู 63) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก - 23 มี.ค. 2566(ดู 89) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนธนกิจ - 16 ก.พ. 2566(ดู 74) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2566 - 16 ก.พ. 2566(ดู 657) 
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก - 26 ม.ค. 2566(ดู 68) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 - 16 ม.ค. 2566(ดู 73) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า (ดู 5)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า (ดู 6)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นโยบายและแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู 53)

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับทางเทศบาลตำบลห้วยขะยุงได้ตอบแบบสอบถาม "ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส" โดยเข้าไป สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อประเมินทันที (ดู 116)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 362)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 424)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวตำบลห้วยขะยุง (ดู 92)

ข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 131)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [3 ต.ค. 2566]
  รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [3 ต.ค. 2566]
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [29 ก.ย. 2566]
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนังงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 : [22 ก.ย. 2566]
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [22 ก.ย. 2566]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจำนวนครั้งในการลา และการมาสายฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 : [22 ก.ย. 2566]
  ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวพ.ศ.2566 : [14 ก.ย. 2566]
  ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [12 ก.ย. 2566]
  รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [4 ก.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ