เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ผลการดำเนินงาน กิจการประปา


ออนไลน์ : 13

ผลการดำเนินงาน กิจการประปา วันที่ โหลด
แผนการออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2566   11 ต.ค. 2565 18
แผนปฎิบัติการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2565 49