เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 13

แผนอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569   8 เม.ย. 2567 35
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   19 มี.ค. 2567 29
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2567-2569)   6 ต.ค. 2566 292
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566   13 มี.ค. 2566 251
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 เม.ย.2564   22 เม.ย. 2564 245
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) ลงวันที่ 1 ต.ค.63   1 ต.ค. 2563 194
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 13 ส.ค.63   13 ส.ค. 2563 199
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ลงวันที่ 10 ก.ย.61   10 ก.ย. 2561 203
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ลงวันที่ 2 ต.ค.60   2 ต.ค. 2560 206