เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 7

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566   28 ก.พ. 2566 72
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565   30 พ.ย. 2565 51
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   26 ส.ค. 2565 19
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256   15 ส.ค. 2565 17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   24 มิ.ย. 2565 98
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   23 พ.ค. 2565 36
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   29 มี.ค. 2565 59
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565   1 มี.ค. 2565 29