เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 9

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567   14 พ.ค. 2567 20
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566   29 ก.พ. 2567 15
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566   2 ต.ค. 2566 52
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   28 ส.ค. 2566 48
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   15 ส.ค. 2566 55
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566   26 เม.ย. 2566 57
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566   28 ก.พ. 2566 548
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565   30 พ.ย. 2565 151
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   26 ส.ค. 2565 76
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256   15 ส.ค. 2565 75
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   24 มิ.ย. 2565 238
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   23 พ.ค. 2565 89
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   29 มี.ค. 2565 212
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565   1 มี.ค. 2565 88