เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 8

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566   2 ต.ค. 2566 24
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   28 ส.ค. 2566 26
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   15 ส.ค. 2566 25
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566   26 เม.ย. 2566 28
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566   28 ก.พ. 2566 412
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565   30 พ.ย. 2565 109
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   26 ส.ค. 2565 53
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256   15 ส.ค. 2565 48
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   24 มิ.ย. 2565 181
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   23 พ.ค. 2565 69
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   29 มี.ค. 2565 162
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565   1 มี.ค. 2565 60