เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวศโรจน์ ต่อหยกสกุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
เบอร์โทร : 084-5416191


นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 081-1207425


นางณัฐชยา ภูนาเหนือ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 088-1464488


นางสาวจอมใจ ช่วยสุรินทร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทร : 094-3639797


นางรุ่งศศิธร ศรีสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 0945256163


นายสมาน ทองลือ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 062-2136639


นางณัฐชยา ภูนาเหนือ
ผอ.กองคลัง รักษาการ ผอ.กองการประปา
เบอร์โทร : 088-1464488