เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 เม.ย. 2566 66
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   14 ธ.ค. 2565 45
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   5 พ.ค. 2564 101