เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้


ออนไลน์ : 10

แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ วันที่ โหลด
ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567   13 มิ.ย. 2567 13
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567   28 มี.ค. 2567 81
ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567   30 ม.ค. 2567 126
ประกาศฯ กำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567   4 ม.ค. 2567 139
ประกาศฯ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567   17 พ.ย. 2566 124
ประกาศฯ การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   17 ต.ค. 2566 87
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   29 ก.ย. 2566 244
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   22 พ.ค. 2566 93
ประกาศฯ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566   30 มี.ค. 2566 82
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566   28 มี.ค. 2566 72
ประกาศฯ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566   8 ก.พ. 2566 530
ประกาศฯ แจ้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นคำร้องขอลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษี   3 ก.พ. 2566 79
ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖   23 ม.ค. 2566 124