เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้


ออนไลน์ : 17

แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ วันที่ โหลด
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   29 ก.ย. 2566 3
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   22 พ.ค. 2566 26
ประกาศฯ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566   30 มี.ค. 2566 18
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566   28 มี.ค. 2566 23
ประกาศฯ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566   8 ก.พ. 2566 266
ประกาศฯ แจ้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นคำร้องขอลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษี   3 ก.พ. 2566 31
ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖   23 ม.ค. 2566 44