เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประชุมสภาฯ : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 24

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 2 ต.ค. 2566 7
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 27 ก.ย. 2566 16
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 28 ส.ค. 2566 30
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 15 ส.ค. 2566 34
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 11 ส.ค. 2566 40
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 19 ก.ค. 2566 51
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 26 เม.ย. 2566 57
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 25 เม.ย. 2566 52
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 22 ก.พ. 2566 71
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 14 ก.พ. 2566 61
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ 23 ม.ค. 2566 91
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 22 พ.ย. 2565 21
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 1 พ.ย. 2565 26
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 26 ส.ค. 2565 61
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 18 ส.ค. 2565 76
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 15 ส.ค. 2565 68
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 9 ส.ค. 2565 15
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 2 ส.ค. 2565 15
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 24 มิ.ย. 2565 55
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 23 มิ.ย. 2565 41
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 20 มิ.ย. 2565 16
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 17 มิ.ย. 2565 11
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 23 พ.ค. 2565 92
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 17 พ.ค. 2565 12
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 26 เม.ย. 2565 22
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 23 มี.ค. 2565 18
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 16 มี.ค. 2565 18
ประกาศฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 2 มี.ค. 2565 13
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 21 ก.พ. 2565 23
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 20 ม.ค. 2565 13