เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประชุมสภาฯ : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 29 ก.พ. 2567 22
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 16 ก.พ. 2567 18
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 16 ม.ค. 2567 16
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 29 พ.ย. 2566 109
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 22 พ.ย. 2566 112
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 3 พ.ย. 2566 115
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 2 ต.ค. 2566 137
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 27 ก.ย. 2566 169
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 28 ส.ค. 2566 147
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 15 ส.ค. 2566 122
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 11 ส.ค. 2566 106
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 19 ก.ค. 2566 98
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 26 เม.ย. 2566 94
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 25 เม.ย. 2566 89
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 22 ก.พ. 2566 109
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 14 ก.พ. 2566 98
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ 23 ม.ค. 2566 138
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 22 พ.ย. 2565 67
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 1 พ.ย. 2565 68
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 26 ส.ค. 2565 102
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 18 ส.ค. 2565 134
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 15 ส.ค. 2565 115
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 9 ส.ค. 2565 51
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 2 ส.ค. 2565 52
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 24 มิ.ย. 2565 103
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 23 มิ.ย. 2565 79
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 20 มิ.ย. 2565 60
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 17 มิ.ย. 2565 47
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 23 พ.ค. 2565 139
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 17 พ.ค. 2565 43