เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประชุมสภาฯ : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 14 พ.ค. 2567 67
ประกาศฯ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 9 พ.ค. 2567 45
ประกาศฯเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 10 เม.ย. 2567 88
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 18 มี.ค. 2567 141
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 29 ก.พ. 2567 155
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 16 ก.พ. 2567 168
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 16 ม.ค. 2567 153
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 29 พ.ย. 2566 231
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 22 พ.ย. 2566 220
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 3 พ.ย. 2566 218
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 2 ต.ค. 2566 228
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 27 ก.ย. 2566 241
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 28 ส.ค. 2566 209
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 15 ส.ค. 2566 171
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 11 ส.ค. 2566 177
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 19 ก.ค. 2566 164
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 26 เม.ย. 2566 142
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 25 เม.ย. 2566 151
ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 10 เม.ย. 2566 32
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 22 ก.พ. 2566 171
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 22 ก.พ. 2566 32
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 14 ก.พ. 2566 153
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ 23 ม.ค. 2566 193
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 22 พ.ย. 2565 115
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 1 พ.ย. 2565 126
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 26 ส.ค. 2565 178
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 18 ส.ค. 2565 215
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 15 ส.ค. 2565 164
ประกาศฯ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 9 ส.ค. 2565 100
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 2 ส.ค. 2565 98