เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 19 ก.ค. 2567 9
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11 ก.ค. 2567 8
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 ก.ค. 2567 19
โครงการพัฒนาระบบสถานีสุขภาพ ด้วยการตรวจสุขภาพด้วยตนเองในชุมชน(Health Station) ปีงบประมาณ 2567 3 ก.ค. 2567 25
โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2567 2 ก.ค. 2567 37
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบั้งคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 1 ก.ค. 2567 26
26 มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก 25 มิ.ย. 2567 24
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14 มิ.ย. 2567 36
ประกาศฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 13 มิ.ย. 2567 43
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานลอกคลองระบายน้ำที่อุดตันจากเศษวัชพืชและดินโคลน 13 มิ.ย. 2567 29
ข้อมูลเกี่ยวกับนักปราชญ์ชาวบ้าน /ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 มิ.ย. 2567 51
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 24 พ.ค. 2567 40
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ (การแปรรูปอาหารจากเห็ด) 23 พ.ค. 2567 47
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 20 พ.ค. 2567 44
นายกฯลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและเยี่ยมเยือนประชาชนในชุมชนบ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ 6 17 พ.ค. 2567 42
นายกฯ ร่วมสังเกตการณ์ตามโครงการตำรวจสีขาว ประจำปี 2567 7 พ.ค. 2567 64
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 พ.ค. 2567 138
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 26 เม.ย. 2567 66
นายกฯและคณะ ร่วมเคารพศพและแสดงความเสียใจ คุณพ่อบุญกอง ทำคำทอง 25 เม.ย. 2567 61
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ทำบุญตักบาตร ร่วมทำความดีจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2567 24 เม.ย. 2567 62
งานป้องกันฯ ระงับเหตุไฟไหม้บริเวณกว้างซึ่งเป็นทุ่งนาและเถียงนาของประชาชน 17 เม.ย. 2567 141
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 เม.ย. 2567 228
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 3 เม.ย. 2567 107
งานเปลี่ยนฝาตะแกรงบ่อพักอันใหม่เพื่อแทนอันเก่าที่ชำรุด บริเวณถนนประสาทไมตรี 2 เม.ย. 2567 103
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2567 30 มี.ค. 2567 116
โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและกู้ภัย การระงับเหตุสาธารณภัยทุกประเภท ประจำปี 2567 29 มี.ค. 2567 112
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 26 มี.ค. 2567 414
กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ณ จุดการรับซื้อธนาคารขยะรีไซเคิล ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 22 มี.ค. 2567 103
กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ประจำปี 2567 ณ จุดการรับซื้อธนาคารขยะรีไซเคิล ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 22 มี.ค. 2567 146
กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2/2567 21 มี.ค. 2567 115