เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5 เม.ย. 2567 21
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 3 เม.ย. 2567 22
งานเปลี่ยนฝาตะแกรงบ่อพักอันใหม่เพื่อแทนอันเก่าที่ชำรุด บริเวณถนนประสาทไมตรี 2 เม.ย. 2567 23
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2567 30 มี.ค. 2567 28
โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและกู้ภัย การระงับเหตุสาธารณภัยทุกประเภท ประจำปี 2567 29 มี.ค. 2567 24
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 26 มี.ค. 2567 52
กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ณ จุดการรับซื้อธนาคารขยะรีไซเคิล ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 22 มี.ค. 2567 29
กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ประจำปี 2567 ณ จุดการรับซื้อธนาคารขยะรีไซเคิล ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 22 มี.ค. 2567 55
กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2/2567 21 มี.ค. 2567 22
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4 มี.ค. 2567 65
งานเปลี่ยนฝาตะแกรงร่องระบายน้ำอันใหม่แทนอันเก่าที่ชำรุด ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง 1 มี.ค. 2567 53
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์และยาเสพติดแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 29 ก.พ. 2567 62
เทศบาลตำบลห้วยขะยุงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดบ้านน้ำเที่ยง 23 ก.พ. 2567 70
นายกฯ พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนผู้บาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2567 20 ก.พ. 2567 88
เทศบาลตำบลห้วยขะยุงแสดงความจงรักภักดี 15 ก.พ. 2567 84
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินงานติดตั้งป้ายจราจรแจ้งเตือนให้ระวังอุบัติเหตุ 13 ก.พ. 2567 80
ปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็นต์ 12 ก.พ. 2567 73
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 "ห้วยขะยุงเกมส์" 12 ก.พ. 2567 73
การประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ระดับตำบลในพื้นที่ตำบลห้วยขะยุง ของเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2567 5 ก.พ. 2567 77
โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี 24 ม.ค. 2567 89
RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในชุมชนเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ทั้ง 7 หมู่บ้าน 22 ม.ค. 2567 89
RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในชุมชนเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ทั้ง 7 หมู่บ้าน 22 ม.ค. 2567 44
เปิดงานโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 13 ม.ค. 2567 76
งานซ่อมแซมฝาตะแกรงร่องระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณถนนธนกิจ 10 ม.ค. 2567 58
ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 8 ม.ค. 2567 75
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 4 ม.ค. 2567 76
การตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 3 ม.ค. 2567 62
โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 26 ธ.ค. 2566 76
กองช่าง ทำการเปลี่ยนฝาปิดร่องระบายน้ำที่ชำรุด จำนวน 3 จุด ในชุมชนบ้านห้วยขะยุงเหนือ 18 ธ.ค. 2566 53
นายกฯ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพคุณแม่เยี่ยม สายทอง (อสม.ตำบลห้วยขะยุง) 8 ธ.ค. 2566 97