เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 23

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการรควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ต.ค. 2566 8
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองช่าง คนใหม่ 3 ต.ค. 2566 3
ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการรควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ต.ค. 2566 3
ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการรควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ก.ย. 2566 20
นายกฯ เปิดงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน แรกของชีวิต 2566 29 ก.ย. 2566 17
ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการรควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2566 28 ก.ย. 2566 18
งานล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง 22 ก.ย. 2566 13
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด และตัดกิ่งไม้พาดพิงสายไฟฟ้า ชุมชนเทศบาล 22 ก.ย. 2566 15
นายกฯ เปิดงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด 21 ก.ย. 2566 12
นายกฯ เปิดโครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย 20 ก.ย. 2566 14
งานลอกคลองระบายน้ำบริเวณ ถนน 226 อุบล-ศรีสะเกษ 20 ก.ย. 2566 14
ออกสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตพื้นที่ 19 ก.ย. 2566 14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) 2566 15 ก.ย. 2566 33
นายกฯ ร่วมกิจกรรม "ตำรวจสีขาว" สภ.ห้วยขะยุง 14 ก.ย. 2566 11
การประชุม โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และอาหารกลางวัน 13 ก.ย. 2566 21
เศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งตำบล หนึ่งในหมู่บ้านยั่งยืน (Sustionable Village) 12 ก.ย. 2566 12
ออกสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลและชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านห้วยขะยุงตก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านไทรเจริญ 12 ก.ย. 2566 20
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลและชุมชนบ้านห้วยขะยุงตก 8 ก.ย. 2566 22
กิจกรรมพัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2 7 ก.ย. 2566 17
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 6 ก.ย. 2566 29
โครงการกิจกรรม " Kick Off แยกก่อนทิ้ง " เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมขยะมูลฝอย 5 ก.ย. 2566 14
โครงการกิจกรรม " Kick Off แยกก่อนทิ้ง " เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 31 ส.ค. 2566 13
โครงการกิจกรรม " Kick Off แยกก่อนทิ้ง " เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ส.ค. 2566 23
มอบพันธุ์ต้นไม้ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 29 ส.ค. 2566 25
ตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด CCTV. ภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง (จุดที่มีการชำรุด) 29 ส.ค. 2566 20
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 26 ส.ค. 2566 23
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 25 ส.ค. 2566 23
แนวทางในการประพฤติทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 25 ส.ค. 2566 15
มารยาทไทย/มารยาททางสังคม/การจัดงานรัฐพิธี และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฎิบัติงาน 25 ส.ค. 2566 15
กิจกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 23 ส.ค. 2566 26