เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวด..... วันที่ 2 ต.ค. 2566 (ดูู 5)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และ..... วันที่ 25 ก.ย. 2566 (ดูู 6)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสว..... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 22)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และ..... วันที่ 11 ก.ย. 2566 (ดูู 22)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และส..... วันที่ 4 ก.ย. 2566 (ดูู 20)

กิจกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงาน ..... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 21)

กิจกรรมพัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นำโดย ท่านนายกบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสาประชาชน อสม. และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกิจกรรมพัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ บริ..... วันที่ 22 ส.ค. 2566 (ดูู 38)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลชัย

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 #สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง #เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และส..... วันที่ 7 ส.ค. 2566 (ดูู 18)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และส..... วันที่ 24 ก.ค. 2566 (ดูู 39)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 #สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และส..... วันที่ 10 ก.ค. 2566 (ดูู 24)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวด..... วันที่ 3 ก.ค. 2566 (ดูู 39)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง สวัสดีครับวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 #อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเ..... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 28)

เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นำโดยท่านนายกบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออกและโรคที่มาพร้อมกับภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รพ.สต.ห้วยขะยุง โรงเรียนบ้านห้วยขะย..... วันที่ 23 มิ.ย. 2566 (ดูู 19)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสว..... วันที่ 12 มิ.ย. 2566 (ดูู 47)

ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน " วันต้นไม้ประจำชาติ " ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นำโดย ท่านนายกบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน " วันต้นไม้ประจำชาติ " ประจำปี 2566 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ..... วันที่ 9 มิ.ย. 2566 (ดูู 48)

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ... วันที่ 3 มิ.ย. 2566 (ดูู 21)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 #อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช..... วันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดูู 40)

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นำโดย นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning  Day) ตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอย..... วันที่ 26 พ.ค. 2566 (ดูู 43)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 #อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเ..... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 36)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 #อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้..... วันที่ 1 พ.ค. 2566 (ดูู 62)