เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลชัย

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและสวดมนต์ไหว..... วันที่ 4 มี.ค. 2567 (ดูู 2)

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดบ้านน้ำเที่ยง

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ วัดบ้านน้ำเที่ยง นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง ได้มอบหมายให้ นายสมัย พรมกอง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในการนี้ นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวาร..... วันที่ 23 ก.พ. 2567 (ดูู 29)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวด..... วันที่ 19 ก.พ. 2567 (ดูู 36)

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงแสดงความจงรักภักดี

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง นำโดย นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้..... วันที่ 15 ก.พ. 2567 (ดูู 26)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวด..... วันที่ 12 ก.พ. 2567 (ดูู 34)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดม..... วันที่ 5 ก.พ. 2567 (ดูู 33)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต..... วันที่ 29 ม.ค. 2567 (ดูู 50)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์..... วันที่ 15 ม.ค. 2567 (ดูู 47)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลชัย

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไ..... วันที่ 8 ม.ค. 2567 (ดูู 33)

กิจกรรม Big Cleaning Day. ทำความสะอาดบริเวณอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นำโดย ท่านนายกบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day. ทำความสะอาดบริเวณอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำ..... วันที่ 25 ธ.ค. 2566 (ดูู 30)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต..... วันที่ 18 ธ.ค. 2566 (ดูู 35)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและสวดมนต์ไ..... วันที่ 4 ธ.ค. 2566 (ดูู 31)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดม..... วันที่ 13 พ.ย. 2566 (ดูู 51)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมน..... วันที่ 6 พ.ย. 2566 (ดูู 65)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดม..... วันที่ 30 ต.ค. 2566 (ดูู 62)

ร่วมงานพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2566

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ สนามโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี . เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง ได้มอบหมายให้ นายวศโรจน์ ต่อหยกสกุลชัย ปลั..... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 51)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสว..... วันที่ 16 ต.ค. 2566 (ดูู 46)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวด..... วันที่ 9 ต.ค. 2566 (ดูู 41)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย และสวด..... วันที่ 2 ต.ค. 2566 (ดูู 61)

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และ..... วันที่ 25 ก.ย. 2566 (ดูู 41)