เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 10

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   10 เม.ย. 2567 56
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   31 มี.ค. 2567 126
ประกาศฯ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 มี.ค. 2567 56
ประกาศฯ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2   8 มี.ค. 2567 78
ประกาศฯใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   11 ต.ค. 2566 122
ประกาศฯ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓   15 พ.ค. 2566 85
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)   11 เม.ย. 2566 74
บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   14 มี.ค. 2566 123
ประกาศฯ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   14 มี.ค. 2566 79
ประกาศ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   7 ธ.ค. 2565 90
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   7 ธ.ค. 2565 81
บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   7 ธ.ค. 2565 97
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   26 ก.ย. 2565 91
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   12 ต.ค. 2564 71
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   20 ต.ค. 2563 76
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   29 ต.ค. 2562 105
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   26 พ.ย. 2561 62
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   31 ต.ค. 2560 66
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   11 ต.ค. 2560 72