เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 13

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศฯ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓   15 พ.ค. 2566 19
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)   11 เม.ย. 2566 22
บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   14 มี.ค. 2566 39
ประกาศฯ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   14 มี.ค. 2566 26
ประกาศ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   7 ธ.ค. 2565 41
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   7 ธ.ค. 2565 37
บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   7 ธ.ค. 2565 38
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   26 ก.ย. 2565 44
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   12 ต.ค. 2564 31
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   20 ต.ค. 2563 27
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   29 ต.ค. 2562 34
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   26 พ.ย. 2561 22
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   31 ต.ค. 2560 26
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   11 ต.ค. 2560 25