เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   31 มี.ค. 2567 17
ประกาศฯ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   21 มี.ค. 2567 20
ประกาศฯ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2   8 มี.ค. 2567 34
ประกาศฯใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   11 ต.ค. 2566 81
ประกาศฯ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓   15 พ.ค. 2566 69
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)   11 เม.ย. 2566 53
บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   14 มี.ค. 2566 95
ประกาศฯ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   14 มี.ค. 2566 63
ประกาศ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   7 ธ.ค. 2565 73
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   7 ธ.ค. 2565 65
บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   7 ธ.ค. 2565 71
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   26 ก.ย. 2565 73
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   12 ต.ค. 2564 57
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   20 ต.ค. 2563 52
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   29 ต.ค. 2562 73
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   26 พ.ย. 2561 47
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   31 ต.ค. 2560 51
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   11 ต.ค. 2560 52