เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 23

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   19 เม.ย. 2567 71
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   17 ต.ค. 2566 97
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   11 ต.ค. 2565 69
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   27 ต.ค. 2564 77