เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 13

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   23 เม.ย. 2567 20
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)   21 เม.ย. 2566 73
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566   21 เม.ย. 2566 69
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)   20 เม.ย. 2566 61
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   22 เม.ย. 2565 91
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   22 เม.ย. 2565 66
สรุปสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   1 พ.ย. 2564 70
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน   22 เม.ย. 2564 71
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานจดทะเบียนพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   12 ก.ค. 2563 65
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   1 ก.ค. 2563 64
สถิติข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ปีงบประมาณ 2561   3 ธ.ค. 2562 65
รายงานสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   7 พ.ย. 2562 67
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   1 พ.ย. 2562 85
สรุปสถิติข้อมูลการออกปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   1 พ.ย. 2562 66
สรุปรายจำนวนผู้ป่วยหน่วยปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย 1669 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   2 ก.ย. 2562 81
สำนักงานจดทะเบียนพานิชย์ รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพานิชย์ ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561   7 พ.ย. 2561 65
สรุปรายจำนวนผู้ป่วยหน่วยปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย 1669 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง พ.ศ.2561   1 พ.ย. 2561 87
สถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2561   28 ก.ย. 2561 74