เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 14

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง   13 มี.ค. 2567 33
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. (๒๕๖๖-๒๕๗๐)   6 ก.ค. 2565 267
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. (๒๕๖๒-๒๕๖๕)   2 ก.พ. 2565 105
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔)   21 เม.ย. 2564 89