เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 7

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. (๒๕๖๖-๒๕๗๐)   6 ก.ค. 2565 72
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. (๒๕๖๒-๒๕๖๕)   2 ก.พ. 2565 55
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔)   21 เม.ย. 2564 36