เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

รับสมัคร-สรรหา : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง 1 ก.พ. 2567 290
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 20 ธ.ค. 2566 194
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 13 ธ.ค. 2566 186
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 1 ธ.ค. 2566 169
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 13 พ.ย. 2566 420
ประกาศรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 16 ต.ค. 2566 225
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ก.ค. 2566 230
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 4 ก.ค. 2566 219
ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง 3 ก.ค. 2566 282
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 27 มิ.ย. 2566 145
ประกาศอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ 2 มิ.ย. 2566 156
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 1 มิ.ย. 2566 208
ประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่งว่าง 1 มิ.ย. 2566 173
ประกาศสรรหาตำแหน่งสายบริหารว่าง(กรณีปลดล็อค) 13 มี.ค. 2566 494
ประกาศสรรหาตำแหน่งสายปฏิบัติว่าง 13 มี.ค. 2566 257
ประกาศสรรหาตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 21 ก.พ. 2566 167
ประกาศสรรหาตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6 ก.พ. 2566 185