เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 11

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   27 ต.ค. 2563 30
แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส-4   27 ต.ค. 2563 27
แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส-3   27 ต.ค. 2563 21
แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส-2   27 ต.ค. 2563 20
แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส-1   27 ต.ค. 2563 23