เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 14

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔   25 เม.ย. 2565 39
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   20 เม.ย. 2565 27
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   17 ก.พ. 2565 22
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔   11 ก.ค. 2564 25
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒   26 เม.ย. 2564 26
รายงานติดตามค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562   27 ต.ค. 2563 20
รายงานติดตามค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563   27 ต.ค. 2563 26