เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

รายงานรายไตรมาส


ออนไลน์ : 21

รายงานรายไตรมาส วันที่ โหลด
ประกาศฯเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 3) (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2567)   9 เม.ย. 2567 48
ประกาศฯ รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567)   2 เม.ย. 2567 63
ประกาศฯ รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566)   16 ม.ค. 2567 129
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 ต.ค. 2566 69
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ก.ค. 2566 136
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 60
ประกาศฯ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   9 ม.ค. 2566 72
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   9 ม.ค. 2566 78
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ต.ค. 2565 72
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   12 ก.ค. 2565 65