เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน : เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 12

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วันที่ ผู้ชม
เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับทางเทศบาลตำบลห้วยขะยุงได้ตอบแบบสอบถาม

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธ.....

28 มี.ค. 2567 363
นโยบายและแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ...

28 มี.ค. 2566 296