เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   13 มี.ค. 2567 25
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 58
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   30 ก.ย. 2564 83
โครงการ “พนักงานดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   30 ก.ย. 2564 481
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   13 พ.ค. 2564 75
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 64
การนำระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในสำนักงาน   26 มิ.ย. 2562 66
การนำระบบกล้องวงจรปิด CCTV มาใช้ในสำนักงาน จำนวน ๘ จุด   26 มิ.ย. 2562 66
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ LED เข้ามาใช้ในสำนักงาน   26 มิ.ย. 2562 63
โครงการพนักงานดีเด่น   26 มิ.ย. 2562 66
กิจกรรมเติมไออุ่นคุณแม่หลังคลอด   26 มิ.ย. 2562 67
กิจกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยกันคำคีง   26 มิ.ย. 2562 81
กิจกรรมตุ้มโฮมปิ่นโตสานสัมพันธ์   26 มิ.ย. 2562 74
กิจกรรมการเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ   26 มิ.ย. 2562 67
โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 81
โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 64