เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 21

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 18
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   30 ก.ย. 2564 33
โครงการ “พนักงานดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   30 ก.ย. 2564 149
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   13 พ.ค. 2564 33
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 25
การนำระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในสำนักงาน   26 มิ.ย. 2562 24
การนำระบบกล้องวงจรปิด CCTV มาใช้ในสำนักงาน จำนวน ๘ จุด   26 มิ.ย. 2562 23
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ LED เข้ามาใช้ในสำนักงาน   26 มิ.ย. 2562 20
โครงการพนักงานดีเด่น   26 มิ.ย. 2562 25
กิจกรรมเติมไออุ่นคุณแม่หลังคลอด   26 มิ.ย. 2562 25
กิจกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยกันคำคีง   26 มิ.ย. 2562 29
กิจกรรมตุ้มโฮมปิ่นโตสานสัมพันธ์   26 มิ.ย. 2562 27
กิจกรรมการเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ   26 มิ.ย. 2562 21
โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 29
โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 24