เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 22

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 เม.ย. 2567 46
สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   19 เม.ย. 2565 84
สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   19 เม.ย. 2565 71
สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   12 พ.ค. 2564 75
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามกลุ่มปัญหา/ประเด็นเรื่อง   9 พ.ย. 2561 71