เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศรายชื่อพนักงานดีเด่น ตามโครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1   3 พ.ค. 2566 15
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566(รอบ6เดือน)   3 เม.ย. 2566 24
แผ่นพับวินัย แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม   4 พ.ค. 2565 31
การนำระบบกล้องวงจรปิด CCTV มาใช้ทั้งในและนอกสำนักงาน   5 เม.ย. 2565 25
การนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งาน   5 เม.ย. 2565 24
การนำระบบสมาร์ทการ์ดเข้ามาใช้งาน   5 เม.ย. 2565 25
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   5 เม.ย. 2565 27
รายงานการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   5 เม.ย. 2565 28
แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้รองนายกเทสมนตรีปฏิบัติราชการแทน   24 พ.ย. 2564 35
มอบหมายการงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   20 พ.ย. 2564 48
มอบหมายอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   20 พ.ย. 2564 27
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   20 พ.ย. 2564 80
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี   5 พ.ย. 2564 33
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   4 พ.ค. 2564 26
แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล   19 ต.ค. 2563 36
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   1 ต.ค. 2563 34