เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศรายชื่อพนักงานดีเด่น ตามโครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1   3 พ.ค. 2566 65
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566(รอบ6เดือน)   3 เม.ย. 2566 81
แผ่นพับวินัย แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม   4 พ.ค. 2565 74
การนำระบบกล้องวงจรปิด CCTV มาใช้ทั้งในและนอกสำนักงาน   5 เม.ย. 2565 72
การนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งาน   5 เม.ย. 2565 68
การนำระบบสมาร์ทการ์ดเข้ามาใช้งาน   5 เม.ย. 2565 72
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   5 เม.ย. 2565 65
รายงานการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   5 เม.ย. 2565 69
แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้รองนายกเทสมนตรีปฏิบัติราชการแทน   24 พ.ย. 2564 82
มอบหมายการงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง   20 พ.ย. 2564 104
มอบหมายอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   20 พ.ย. 2564 74
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   20 พ.ย. 2564 155
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี   5 พ.ย. 2564 80
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   4 พ.ค. 2564 70
แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล   19 ต.ค. 2563 93
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   1 ต.ค. 2563 74