เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

แผนปฏิบัติการประจำปี กิจการประปา


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการประจำปี กิจการประปา วันที่ โหลด
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำและการดำเนินงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา เดือนเมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 285
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำและการดำเนินงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา เดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 46
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำและการดำเนินงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา เดือนกุมภาพันธ์ 2566   2 มี.ค. 2566 39
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำและการดำเนินงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา เดือนมกราคม 2566   2 ก.พ. 2566 40
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำและการดำเนินงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา เดือนธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 46
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำและการดำเนินงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา เดือนพฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 60
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำและการดำเนินงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา เดือนตุลาคม 2565   2 พ.ย. 2565 47