เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 18

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายอคริลิค หนา 3 มิล ตัดสติ๊กเกอร์ติด ขนาด 80x240 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน บต 2134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 และเข้าเล่มสันเรียบเคลือบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งประตูกระจก(บานสวิง) อาคารสำนักงานกองการประปา ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง จำนวน 4 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน บต 4315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น (จัดทำสวนสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน 83-8083 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ (การทำแชมพูสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566
จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนห้วยขะยุงสามัคคี (ช่วงถนนรวมใจชน ? สุดเขตเทศบาล) ด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนงามใจราษฎร์ (ช่วงถนนประสิทธิ์ประชาสรรค์ ? สุดเขตเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนงามใจราษฎร์ (ช่วงถนนงามศรีแก้ว ? ถนนประสิทธิ์ประชาสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 เมตร สายทาง ถนนพานิชบำรุง (ช่วงถนนรวมใจชน -ถนนสุดเขตเทศบาล) ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 0.388 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 776.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก สายทาง ถนนธนกิจ (ช่วงถนนงามศรีแก้ว-สุดเขตเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศิริพัฒนา ทิศตะวันตก (ช่วงทางหลวงหมายเลข 226 - ถนนโชควัฒนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนภายในพื้นที่บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการขุดลอกบ่อขยะ ขนาด 50x60 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ สถานที่บ่อขยะเทศบาลตำบลห้วยขะยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2566