เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 10

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต   26 เม.ย. 2567 40
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   26 เม.ย. 2567 36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   20 มี.ค. 2567 25
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   20 เม.ย. 2566 159
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   19 เม.ย. 2565 103
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   19 เม.ย. 2565 63
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   12 มิ.ย. 2563 66