เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2564-2566   12 พ.ค. 2564 50
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2561-2563   26 มิ.ย. 2562 35