เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 14

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2564-2566   12 พ.ค. 2564 102
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2561-2563   26 มิ.ย. 2562 80