เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 12


 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-251844 ต่อเบอร์ภายใน
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.hky.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาลตำบลห้วยขะยุง Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
หมู่ 2 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34310
045-251844 ต่อเบอร์ภายใน โทรสาร 045-251845
View : 808