เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 25

หัวข้อ :: การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

#การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2566
.
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางประคอง แก้วคำปอด ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงาน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ชั้น 2 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
.
#ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
- กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 
- ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
- ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย
- ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
.
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทาง www.facebook.com/Huaykhayung.Pr/
และอีกช่องทาง www.hky.go.th/   ☎️ 045-251844
ภาพ/ข่าว : PR_งานประชาสัมพันธ์ ทต.ห้วยขะยุง

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566   View : 71
การประชุมสภาฯ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 61)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 68)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 55)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 41)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๕  (ดู 92)
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖  (ดู 91)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  (ดู 61)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :