เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และผิวจราจรที่ชำรุดในชุมชนเทศบาล


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และผิวจราจรที่ชำรุดในชุมชนเทศบาล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง ได้มอบหมายงานให้กองช่างเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด ในชุมชนเทศบาลหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 พร้อมทั้งทำการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด บริเวณถนนห้วยขะยุง-น้ำเที่ยง #โปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566   View : 30
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :