เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

งานงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: งานงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง โดยท่านนายกบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง ได้มอบหมายงานให้ กองคลังและเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร. 045-251846

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566   View : 25
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :