เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

นายกฯ มอบหมายงานให้กองช่างดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: นายกฯ มอบหมายงานให้กองช่างดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง ได้มอบหมายงานให้กองช่าง ดำเนินงานออกสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด ในชุมชนของเทศบาล หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 และจัดทำฝาตะแกรงบ่อพักน้ำอันใหม่เพื่อไปเลี่ยนอันเก่าที่ชำรุด พร้อมทั้งตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ในชุมชนหมู่ที่ 12

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566   View : 26
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :