เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 1/2567


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ชั้น-2 นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง ประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานราชการของแต่ละกองและฝ่ายงาน พร้อมรับนโยบายหรือข้อสั่งการจากท่านนายกเทศมนตรี เพื่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลห้วยขะยุงต่อไป

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566   View : 42
วาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2 / 2565  (ดู 106)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 108)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 63)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ดู 87)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  (ดู 236)
กำหนดการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง  (ดู 238)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  (ดู 143)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :