เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

กองการประปา ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาเทศบาลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองการประปา ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาเทศบาลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 #ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่กองการประปาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ลงพื้นที่ตรวจวัดหาค่าคลอรีนตกค้างและค่า PH. ให้อยู่ในระดับมาตรฐานของน้ำประปา ได้แก่ 3 จุดตรวจวัด คือ (1).โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลฯ (2.)ปลายท่อชุมชนบ้านสนามชัย หมู่ที่ 10 (3.)ปลายท่อชุมชนบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 11 ตามลำดับ

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 27 ตุลาคม 2566   View : 27
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :