เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

นายกฯ ตรวจติดตามงานตัดแต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: นายกฯ ตรวจติดตามงานตัดแต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง โดยท่านนายกลอย นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและมอบหมายงานให้ กองสาธารณสุขฯร่วมกับกองช่างและงานป้องกันฯ ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินงาน ตัด แต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ ภายในโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม และป้องกันอันตรายจากการหักโค่นจากกิ่งไม้ ต้นไม้ ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในสัปดาห์หน้านี้ 

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 26 ตุลาคม 2566   View : 206
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :