เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นายวศโรจน์ ต่อหยกสกุลชัย ปลัดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุงเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 9 ตุลาคม 2566   View : 23
วาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2 / 2565  (ดู 106)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 108)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 63)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ดู 87)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  (ดู 236)
กำหนดการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง  (ดู 238)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  (ดู 143)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :