เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570)


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570)

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง  นายบริพัฒน์  ยุพา  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง  ได้มอบหมายให้ นายสาคร ท่อนทองแดง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมมี คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 4 ตุลาคม 2566   View : 73
วาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2 / 2565  (ดู 106)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 108)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 63)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ดู 87)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  (ดู 236)
กำหนดการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง  (ดู 238)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  (ดู 143)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :