เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพราะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ครั้งที่ 1/2566


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพราะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ครั้งที่ 1/2566

นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพราะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2566 และพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมในครั้งนี้

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 22 กันยายน 2566   View : 87
วาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2 / 2565  (ดู 106)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 108)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 63)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ดู 87)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  (ดู 236)
กำหนดการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง  (ดู 238)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  (ดู 143)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :