เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ออกสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลและชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านห้วยขะยุงตก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านไทรเจริญ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ออกสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลและชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านห้วยขะยุงตก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านไทรเจริญ

นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ออกสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลและชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านห้วยขะยุงตก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านไทรเจริญ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 12 กันยายน 2566   View : 21
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :