เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลและชุมชนบ้านห้วยขะยุงตก


ออนไลน์ : 22

หัวข้อ :: ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลและชุมชนบ้านห้วยขะยุงตก

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ดำเนินงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลและชุมชนบ้านห้วยขะยุงตก หมู่ที่ 2 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 8 กันยายน 2566   View : 145
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :