เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

กิจกรรมพัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: กิจกรรมพัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2

ณ ศาลากลางบ้านห้วยขะยุงตก หมู่ 2 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นำโดย นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสาประชาชน อสม. และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกิจกรรมพัฒนาความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ บริเวณถนนในพื้นโดยรอบชุมชนบ้านห้วยขะยุงตกและวัดห้วยขะยุง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีการพัฒนาความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 7 กันยายน 2566   View : 18
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :