เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยขะยุง
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566
กำหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
19 กรกฎาคม 2566
.
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทาง
https://www.facebook.com/Huaykhayung.Pr/
www.hky.go.th/   ☎️ 045-251844
รายงาน/ภาพ/ข่าว : PR_งานประชาสัมพันธ์ ทต.ห้วยขะยุง

โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566   View : 130
การประชุมสภาฯ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 145)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 142)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 131)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 111)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๕  (ดู 169)
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖  (ดู 164)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  (ดู 125)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :