เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


ออนไลน์ : 25

หัวข้อ :: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ เข้าร่วมในการประชุม

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566   View : 39
วาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2 / 2565  (ดู 91)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 79)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 46)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ดู 69)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  (ดู 217)
กำหนดการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง  (ดู 201)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  (ดู 119)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :