เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมขบวนฟ้อนรำในงาน " 231 ปี อุบลราชธานี


ออนไลน์ : 21

หัวข้อ :: การประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมขบวนฟ้อนรำในงาน " 231 ปี อุบลราชธานี

นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมขบวนฟ้อนรำในงาน " 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม " ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566   View : 52
วาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 2 / 2565  (ดู 91)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 79)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 46)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ดู 69)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  (ดู 217)
กำหนดการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง  (ดู 201)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  (ดู 119)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :