เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางประคอง แก้วคำปอด ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ชั้น 2
.
ตามระเบียบวาระการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
.
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทาง
https://www.facebook.com/Huaykhayung.Pr/
www.hky.go.th/   ☎️ 045-251844
ภาพ/ข่าว : PR_งานประชาสัมพันธ์ ทต.ห้วยขะยุง

 
โพสโดย : Tum iT   วันที่ : 26 เมษายน 2566   View : 57
การประชุมสภาฯ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 61)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 68)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 55)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 41)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๕  (ดู 92)
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖  (ดู 91)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  (ดู 61)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :