เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

Huaikhayung Subdistrict Municipality

กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า


ออนไลน์ : 11

Gallery :: กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า
เทศบาลตำบลห้วยขะยุงสวัสดีครับ เช้าวันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่าน นายบริพัฒน์ ยุพา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ️และสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคลชัยและเตรียมความพร้อม ในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนครับ

   
วันที่ : 11 กันยายน 2566   View : 121